วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน พิมพ์
เขียนโดย ครูธวัชชัย บุญช่วย   
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009 เวลา 12:31 น.

ขบวนแห่บายศรีและบวงสรวงหลวงพ่อทบปี ๒๕๖๐

 

 

ประกวดชุดรีไซเคิล recycle สัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

 

Science Show กฏของแรงเฉื่อย

 

สปอตโฆษณา คาราบาว @MY SCHOOL

 

 

ผลงานความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2558

 

 

ผลงานความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2557

 

 

งานมุทิตาจิตโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2555

 

 

งานมุทิตาจิตโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2554

 

งานราตรี คืนสู่เหย้าเทาแสด

 

งานมุทิตาจิต รองฯพัชรียา  อัคคโพธิกุล และ อ.งามนิตย์  ศิยะพงษ์

 

ผลงานความภาคภูมิใจของโรงเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
[ ย้อนกลับ ]