๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม นำคณะครู นักเรียน
และนักศึกษาวิชาทหารสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติบ้านกุฏิพระ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดยมีพลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข เป็นประธานในพิธี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
คณะผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น
นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมโครงการ

[ ภาพกิจกรรม ]  [ คลิปวิดีโอ ]