เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยความคืบหน้าการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะครบ 5 ปี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยคณะกรรมการกลั่นกรอง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการครูกว่า 5 แสนคน ที่ได้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตมาแล้ว เช่น ข้อมูลทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีการทำผิดวินัยหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการจะสุ่มตรวจสอบข้อมูลครูในสถานศึกษาทั่วประเทศ ว่าข้อมูลที่ยื่นเสนอมาถูกต้องหรือไม่ มีการยื่นคำร้องผ่านทางผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่ หากไม่ได้ยื่นผ่านจะต้องลงไปตรวจสอบว่าเพราะอะไร จากนั้นจะได้ทยอยเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดใหม่ที่เพิ่ง แต่งตั้ง 17 คน พิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้ข้าราชการครูฯต่อไป โดยจะเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบครั้งละจำนวนมาก เนื่องจากมีข้าราชการครูฯหลายแสนคนที่จะต้องต่อใบอนุญาต

"คาดว่าปลาย เดือนตุลาคมนี้ จะต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ คาดว่าต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง และเพื่อให้การต่อใบอนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะต้องแบ่งกลุ่มพิจารณาเพื่อทยอยเสนอรายชื่อให้คณะ กรรมการคุรุสภา ไม่เช่นนั้นการต่อใบอนุญาตจะล่าช้าได้ คาดว่าจากครูกว่า 5 แสนราย ที่ยื่นต่อใบอนุญาตนั้น จะมีครูจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการต่อใบอนุญาต เช่น ครูที่ทำผิดวินัย เป็นต้น" นายองค์กรกล่าว


ที่มา - มติชนรายวัน หน้า 22 - วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11536